Krušné hory

     Povrchovými doly k nepoznání přeoraná a industrializovaná krajina, desítky zmizelých obcí, hnědouhelné elektrárny a exhalacemi poničená příroda - to se asi každému vybaví ve spojení s oblastí nalézající se na úpatí Krušných hor...
      Pakliže bysme hledali oblast, kde bylo po válce zničeno nejvíce objektů LO, každého asi napadnou Krušné Hory. Proto není jistě nezajímavé podívat se na tamní LO vz. 37, jak vypadalo v roce 1938 v době přípravy obrany republiky. Mnoho ze zde zachycených objektů už dávno neexistují, padly za oběť honbě za uhlím, přeložkám komunikacím apod. Snažili jsme se vybrat snímky, které zachycují objekty ve většině zdejších úseků. Kromě několika záběrů objektů vz. 36 úseků V. Chomutov a VI. Most zde naleznete i celou řadu zajímavých záběrů řopíků z okolí Kadaně (K-50), Chomutova (K-51) a Mostu (K-52). Tyto objekty jsou zachyceny i se svými typickými kamuflážemi. Největší raritu ale představuje záběr interiéru LO vz. 36 u Chomutova, kde jsou kromě německých vojáků patrné i dochovaný stůl pro TK vz. 24 a uzávěry střílen či záběr střílnou z řopíku na dnes již neexistující trať u Kadaně.

neurčeno, Chomutovsko? Strana 82 Neurčeno Strana 83 Neurčeno V.a/37/A Neurčeno Strana 84 Neurčeno Strana 85
K-50/6a/A-180Z Strana 86 Neurčeno Neurčeno Neurčeno, okolí Kadaně Neurčeno Strana 87 Neurčeno K-51/9/A-220Z K-51/9/A-220Z Strana 88 Neurčeno Strana 89
Neurčeno K-50/4/A-180 Strana 90 K-50/4/A-180 Strana 91
Obsah | Home