Ukradené pevnosti-fotoalbum čs. lehkého opevnění

Vydáno k 70. výročí zahájení výstavby lehkého opevnění

     Od první myšlenky na vznik této knihy až po její vydání uplynuly více než dva roky. Nyní s odstupem času se nám to zdá téměř až neuvěřitelné. Jelikož podobná fotografická publikace s tématem čs. opevnění nebyla zatím vydána, experimentovali jsme s grafickým provedením a vlastně s celkovou koncepcí knihy. Nakonec jsme zvolili členění knihy podle různých geografických oblastí, z kterého jsou patrné nejen rozdíly v provedení či kamuflování objektů v rámci sborů, ale i jednotlivých úseků. Oproti naší prvotní představě nakonec stoupl rozsah na šestinásobek a fotoalbum je tak se svými přibližně 300 dobovými fotografiemi největší sbírkou snímků LO v knižní podobě, navíc se jedná z 99% o dosud nepublikované záběry. Přiklonili jsme se i k strategii potlačení textové části na úkor obrazové, aby byl také mimo jiné zachován dojem starého fotoalba.
     To byl také jeden z důvodů, proč jsme se nakonec rozhodli vypustit i popisky jednotlivých fotografií. Jednak by zbytečně narostl objem knihy a také proto, že se nám ani nepodařilo identifikovat či ověřit velkou část zde publikovaných snímků. Proto vznikly tyto webové stránky, které se pokusí tento nedostatek nahradit. Na následujících stránkách naleznete jednotlivé kapitoly a po kliknutí na fotografii naskočí karta objektu z databáze, pokud byl objekt identifikován, příp. jiné informace o snímku. Popis fotografie se objeví i po najetí ukazatelem myši na daný snímek, v případě, že fotografie nebyla dosud identifikována, nezobrazí se aktivní odkaz do databáze (skrytý text se zobrazuje v prohlížeči IE).
      Byli bychom rádi, kdyby se do identifikace snímků zapojili i další zájemci. Určení objektu je v některých případech snadné, ale mnohdy je třeba vycházet z nejrůznějších detailů, které znají jen bunkrologové, kteří mají příslušné opevnění důkladně prozkoumané a nafocené. Každý se zpravidla specializuje na některou oblast, v našem případě to byla především jižní Morava a Šumava, proto máme nejvíce určených objektů právě odtud. Pokud se vám podaří určit některý pro nás neznámý objekt, budeme rádi, když se s námi o tyto informace podělíte, ať už e-mailem nebo třeba prostřednictvím internetové diskuze na www.ropiky.net.

 1. Jižní Morava
 2. Česká Kanada
 3. Šumava
 4. Plzeňská čára
 5. Podbořansko
 6. Krušné hory
 7. Pražská čára
 1. Liběchovská příčka
 2. Lužické hory
 3. Liberecko
 4. Krkonoše
 5. Náchodsko
 6. Severní Morava a Slezsko
 7. Slovensko a Podkarpatská Rus

      Zde si můžete stáhnout aktuální přehled identifikovaných snímků s přesným určením objektu a jeho lokalizací.

Přehled identifikovaných snímků    ke stažení ve formátu PDF.

      Ačkoliv velká většina dobových snímků pochází ze soukromých sbírek Jana Lakosila a Tomáše Svobody, publikace by nemohla vzniknout bez pomoci řady kolegů, kteří nám poskytli fotografie ze svých soukromých sbírek či archivů. Mnoho zajímavých snímků nám zaslali i sběratelé z Německa a Francie. Seznam přispěvovatelů včetně přehledu poskytnutých snímků (řazeno abecedně):

Archiv města Strmilova - celá str. 44
Florian Brouwers (Německo) - str. 63 vlevo nahoře, 82, 84 vlevo nahoře, 87 vlevo nahoře, 132, 133 a 140 vlevo
Peter Frank (Německo) - str. 17 vpravo nahoře
Mgr. Peter Chorvát (Slovensko) - str. 168, 170 a 171
Dr. Guy Francois Jomain (Francie) - str.6, 40, 41 obě vpravo, 43, 67 vpravo dole, 163 obě dole, 164 a 165
KVH Náchod - str. 143, 149, 150, 151, 152 a 153
Martin Nič - str. 38 obě vpravo a str. 141
Jan Souček - str. 92, 96 obě vlevo a 100.
PhDr. Eduard Stehlík - str. 166, 169 obě vlevo, 172 obě vpravo a 173
Jan Voráček - str. 69, 70 obě vlevo a vpravo nahoře a strana 71
Petr Zeman - str. 101, 103 vpravo nahoře, 105, 108 a 110


Všem patří velký dík!

Home