Náchodsko

     Prostor Náchodské branky tvořil přirozenou vstupní bránu do českého vnitrozemí vklíněnou mezi masivy Orlických hor a Krkonoš. Tato skutečnost byla dostatečným důvodem pro vybudování souvislé linie těžkého a lehkého opevnění...
      Sada fotografií zachycující objekty LO v okolí Náchoda, Dobrošova a Borové. Snímky pochází jednak z doby před ničením a také z roku 1939 po provedených odstřelech. Mnoho ze zachycených objektů již neexistuje. Bezesporu zajímavá je právě dvojice snímků zachycující stejný objekt před a po odstřelu ze stejného úhlu či záběr pořízený právě v okamžiku odstřelu.

Zatím neurčeno Zatím neurčeno Zatím neurčeno Zatím neurčeno Strana 144 Zatím neurčeno Zatím neurčeno Zatím neurčeno Zatím neurčeno Strana 145 Zatím neurčeno Strana 146 Zatím neurčeno Strana 147
Zatím neurčeno Zatím neurčeno Zatím neurčeno Zatím neurčeno Strana 148 Zatím neurčeno Strana 149 Zatím neurčeno Strana 150 Zatím neurčeno Zatím neurčeno Zatím neurčeno Strana 151
Zatím neurčeno Zatím neurčeno Zatím neurčeno Zatím neurčeno Strana 152 Zatím neurčeno Strana 153
Obsah | Home