Liběchovská příčka

     Obranný plán čs. armády z konce 30. let počítal s výstavbou tzv. záchytných postavení, která měla usnadnit ústupový boj armády. Za tímto účelem byla budována i obranná linie navazující v Mělníku na opevnění Pražské čáry a vedoucí dále přes Liběchov a Mimoň k Chrastavě, pro kterou se vžilo označení "liběchovská příčka"...
      Poměrně rozsáhlá sada snímků z liběchovské příčky zachycuje především nedokončené řopíky v okolí Dubé a Mimoně. Kromě velmi kvalitních a zajímavých záběrů LO vz. 37 zachytili němečtí fotografové i protipěchotní a protitankové překážky, které se podařilo na mnohých místech vybudovat.

zatím neurřeno Strana 102 zatím neurřeno zatím neurřeno zatím neurřeno zatím neurřeno Strana 103 Q1/3/A-140Z Strana 104 Q1/202/A-140Z Strana 105
zatím neurřeno zatím neurřeno zatím neurřeno Strana 106 zatím neurřeno Strana 107 Q1/207/E1 Strana 108 zatím neurřeno zatím neurřeno zatím neurřeno Strana 109
Q1/10/A-140Z Strana 110 zatím neurřeno Strana 111
Obsah | Home